G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s.r.o. - Divize TOOLS

Závitníky HIGH VOLUME – TOP LINES


Speciální velkoobjemové vydání nejpoužívanějších závitovacích nástrojů. Naši zákazníci očekávají, že kromě špičkových výrobků jim poskytneme i celé spektrum pružných služeb v sektorech orientovaných na aplikaci výzkumu a vývoje, řízení skladů, logistice a poprodejní podpoře zákazníka. Nicméně na trhu, na kterém dominuje mezinárodní konkurence, je možné takovou podporu poskytovat na udržitelném základě jen v takovém případě, že je založena na excelentní nákladové základně. V tomto kontextu se jako hlavní předpoklad jeví trvalý a transparentní tok informací a provádění všech procesů přes rozhraní, které je jasně definované pro každého partnera. Tento rámec vedl naši společnost k vývoji od tradiční továrny na nástroje k výrobě, založené na službách s mezinárodní sítí výzkumných a vývojových pracovišť a výrobních a logistických center. Tento vývoj byl podporován trvale udržitelnými výzkumnými a vývojovými aktivitami, při kterých firma Schumacher spolupracuje s několika prestižními univerzitami a to jak v Německu, tak na mezinárodní úrovni.

 
Divize TOOLS

G-FIX s. r. o.


Výhradní zástupce Schumacher Precision Tools GmbH pro Českou a Slovenskou republiku.